Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1201 2018-10-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PAPILDYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PAPILDYMO

 

2018 m. spalio 1 d. Nr.  DV-1201

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 6 punktu, ir  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

p a p i l d a u nuo 2018 m. spalio 1 d. uždarajai akcinei bendrovei „Domus Arboris“ (kodas 302487150, Palangos g. 8-3, Kaunas) 2015 m. birželio 26 d. išduotą licenciją Nr. LIC-168 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir vietoje esamų licencijos rekvizitų į r a š a u  naujus licencijos rekvizitus:

Rekvizitai

Keičiami licencijos rekvizitai

Nauji licencijos rekvizitai

Prekybos vieta

Baras „Pušis“

Baras „The b4r“

Prekybos vietos adresas

Vilniaus g. 16, Alytus

Rotušės a. 4, Alytus

Sandėlio adresas

Vilniaus g. 16, Alytus

Rotušės a. 4, Alytus

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią