Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-895 2018-07-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS PAPILDYMO IR PATIKSLINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS PAPILDYMO IR PATIKSLINIMO

 

2018 m. liepos 11 d. Nr.  DV-895

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 18 dalimi, Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618, 6 punktu, Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-05 nutarimu Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 9 punktu ir  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

nuo 2018 m. liepos 11 d. uždarajai akcinei bendrovei „Norfos mažmena“ (kodas 110778328, Savanorių pr. 176, Vilnius):

1. p a p i l d a u  2003 m. gruodžio 12 d. išduotą licenciją Nr. 419 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir vietoje esamų licencijos rekvizitų į r a š a u  naujus licencijos rekvizitus:

Rekvizitai

Keičiami licencijos rekvizitai

Nauji licencijos rekvizitai

Licencijos turėtojo adresas

Verkių g. 29, LT-2012 Vilnius

Savanorių pr. 176, Vilnius

Prekybos vietos adresas

Žiburio g. 14, LT-4580 Alytus

Topolių g. 1, Alytus

Sandėlio adresas

Žiburio g. 14, LT-4580 Alytus, Pramonės g. 6, Šiauliai

Topolių g. 1, Alytus

Pardavimo laikas

8-22 val.

10-20 val.

2. p a t i k s l i n u 2003 m. gruodžio 12 d. išduotą licenciją Nr. 382 verstis mažmenine tabako gaminių prekyba ir vietoje esamų licencijos rekvizitų į r a š a u  naujus licencijos rekvizitus:

Rekvizitai

Keičiami licencijos rekvizitai

Nauji licencijos rekvizitai

Licencijos turėtojo adresas

Verkių g. 29, LT-2012 Vilnius

Savanorių pr. 176, Vilnius

Prekybos tabako gaminiais adresas

Žiburio g. 14, LT-4580 Alytus

Topolių g. 1, Alytus

Sandėlis, kur laikomi (paskirstomi) tabako gaminiai

Žiburio g. 14, LT-4580 Alytus, Pramonės g. 6, Šiauliai

Topolių g. 1, Alytus

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti administracijos direktoriaus pareigas                                                    Vilija Ramanauskienė

______________

 

Į pradžią