Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-809 2018-06-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-06-18 ĮSAKYMO NR. DV-790 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO KADUGIŲ G. 3, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-06-18 ĮSAKYMO NR. DV-790 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO KADUGIŲ G. 3, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 21 d. Nr.  DV-809

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

pakeičiu Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-18 įsakymo Nr. DV-790 „Dėl žemės sklypo Kadugių g. 3, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2.  N u r o d a u, kad žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos.“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti administracijos direktoriaus pareigas                                                           Silvija Peštenienė

______________

 

 

Į pradžią