Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-779 2018-06-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ, KURIOMS SUTEIKTI ĮGALIOJIMAI VYKDYTI ATVEJO VADYBOS FUNKCIJAS IR KOORDINUOTI ATVEJO VADYBOS PROCESUS, SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ, KURIOMS SUTEIKTI ĮGALIOJIMAI VYKDYTI ATVEJO VADYBOS FUNKCIJAS IR KOORDINUOTI ATVEJO VADYBOS PROCESUS, SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 15 d. Nr.  DV-779

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Atvejo vadybos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktu:

1. T v i r t i n u Socialinių paslaugų įstaigų, kurioms suteikti įgaliojimai vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus, sąrašą (pridedama).                   

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. birželio 15 d.

įsakymu Nr.  DV-779

2018 m. spalio 3 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-1215 redakcija

 

 

 

 

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ, KURIOMS SUTEIKTI ĮGALIOJIMAI VYKDYTI ATVEJO VADYBOS FUNKCIJAS IR KOORDINUOTI ATVEJO VADYBOS PROCESUS, SĄRAŠAS

 

 

Įstaigos pavadinimas

Įstaigos adresas

Kontaktinis telefono numeris

E. pašto adresas

Įstaigos darbo laikas

Pietų pertrauka

Atvejo vadybininkų (-ių) vardai, pavardės

 

Paslaugų teikimo teritorija

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

Naujoji g. 64, 62384 Alytus

(8 315) 21 570

info@aspc.lt

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8–17 val., penktadieniais 8–15.45 val.

12–12.45 val.

Inga Remeikienė, Asta Vyšniauskienė, Vilma Rutkauskienė, Birutė Zalieckienė, Laima Katukevičienė

Alytaus miestas

______________

 

 

Į pradžią