Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-768 2018-06-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO

 

2018 m. birželio 13 d. Nr.  DV-768

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

i š d u o d u

1. Vienkartines licencijas verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse, Alytaus miesto dienų šventėje,  kuri vyks 2018 m. birželio 15–17 d. S. Dariaus ir S. Girėno g., Alytuje. Pardavimo būdas – gerti ten pat. Prekybos laikas – birželio 15 ir 16 d. nuo 10 iki 24 val., birželio 17 d. nuo 10 iki 18 val.:

1.1. uždarajai akcinei bendrovei „Storuliai“, įmonės kodas 304138941, Žeimenos g. 62-5, Kaunas, licencijų skaičius – 1;

1.2. mažajai bendrijai „Svegita“, įmonės kodas 302970512, Šaltalankių g. 31, Paparčių k., Kauno r., licencijų skaičius – 2.

2. Vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse, Pasaulio rąsto kėlimo čempionate 2018,  kuris vyks 2018 m. birželio 15 d. Alytaus kultūros ir komunikacijos centro amfiteatre, Alytuje. Pardavimo būdas – gerti ten pat. Prekybos laikas – birželio 15 d. nuo 14 iki 22 val., mažajai bendrijai „Svegita“, įmonės kodas 302970512, Šaltalankių g. 31, Paparčių k., Kauno r.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią