Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-759 2018-06-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. DV-1469 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŪDRIJOS G. 49, ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. DV-1469 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŪDRIJOS G. 49, ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 12 d. Nr.  DV-759

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdamas į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyriaus 2018-03-28 raštą Nr. 2SFP-240-(14.2.36.) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto nederinimo“,

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. DV-1469 „Dėl žemės sklypo Ūdrijos g. 49, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

 „2.4. projekto tikslas – pertvarkyti žemės sklypą / atidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus, padalinti į du ar daugiau žemės sklypų, nustatyti ir keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės naudojimo būdą (-us).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią