Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-725 2018-06-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO

 

2018 m. birželio 5 d. Nr.  DV-725

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

i š d u o d u:

1. Vienkartines licencijas verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse, Alytaus miesto dienų šventėje,  kuri vyks 2018 m. birželio 15–17 d. S. Dariaus ir S. Girėno g., Alytuje. Pardavimo būdas – gerti ten pat ir išsinešti. Prekybos laikas – birželio 15 ir 16 d. nuo 10 iki 24 val., birželio 17 d. nuo 10 iki 18 val.:

1.1. uždarajai akcinei bendrovei „Autosera“, įmonės kodas 169265518, Dvareliškių g. 12, Pasvalys, licencijų skaičius – 2;

1.2. uždarajai akcinei bendrovei „Ustukių alus“, įmonės kodas 269268390, Ustukių k., Pasvalio r., licencijų skaičius – 1.

2. Vienkartines licencijas verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse, Alytaus miesto dienų šventėje,  kuri vyks 2018 m. birželio 15–17 d. S. Dariaus ir S. Girėno g., Alytuje. Pardavimo būdas – išsinešti. Prekybos laikas – birželio 15 ir 16 d. nuo 10 iki 20 val., birželio 17 d. nuo 10 iki 15 val. – uždarajai akcinei bendrovei „Joalda“, įmonės kodas 169200036, Vytauto g. 56, Joniškėlis, Pasvalio r., licencijų skaičius – 3.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti administracijos direktoriaus pareigas                                           Vilija Ramanauskienė

______________

 

 

Į pradžią