Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-598 2018-05-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL BAZINĖS ŽEMĖS SKLYPO VERTĖS PATAISOS KOEFICIENTO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL BAZINĖS ŽEMĖS SKLYPO VERTĖS PATAISOS KOEFICIENTO

 

2018 m. gegužės 10 d. Nr.  DV-598

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-02-24 nutarimo Nr. 205 „Dėl Žemės įvertinimo tvarkos“ 2.2.2 papunkčiu, Teritorijų zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu schemomis,  patvirtintomis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 1991-03-22 sprendimu Nr. 94 ,

n u r o d a u Skroblų gatvės objektams taikyti bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficientą sklypo padėčiai įvertinti urbanistiniu-ekologiniu požiūriu – 4,868.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią