Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-499 2018-04-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO

 

2018 m. balandžio 19 d. Nr.  DV-499

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

i š d u o d u vienkartines licencijas verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse Alytaus regiono tradicinėje pavasario šventėje – mugėje „Dzūkų pavasaris – 2018“, kuri vyks 2018 m. balandžio 21 d. S. Dariaus ir S. Girėno g., Alytuje, prekybos laikas 2018 m. balandžio 21 d.  nuo 10 iki 19 val.:

1. uždarajai akcinei bendrovei „Joalda“, įmonės kodas 169200036, Vytauto g. 56, Joniškėlis, Pasvalio r., licencijų skaičius - 2. Pardavimo būdas – išsinešti;

2. uždarajai akcinei bendrovei „Armeniukas“, įmonės kodas 258171470, Rožių g. 2, Klausučiai, Jurbarko r., licencijų skaičius – 2. Pardavimo būdas – vartoti vietoje ir išsinešti;

3. uždarajai akcinei bendrovei „Linkuvos alus“, įmonės kodas 168094142, Klevų g. 29, Kalpokų k., Pakruojo r., licencijų skaičius - 1. Pardavimo būdas – išsinešti;

4. uždarajai akcinei bendrovei „Autosera“, įmonės kodas 169265518, Dvareliškių g. 12, Pasvalys, licencijų skaičius – 1. Pardavimo būdas – vartoti vietoje ir išsinešti;

5. uždarajai akcinei bendrovei „Trys ereliai“, įmonės kodas 304465918, Varpo g. 3, Linkuvos m., Pakruojo r., licencijų skaičius – 1. Pardavimo būdas – vartoti vietoje ir išsinešti.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią