Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-475 2018-04-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ 2018 M. GRAFIKO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ 2018 M. GRAFIKO TVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 16 d. Nr.  DV-475

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 dalimi ir Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T-92 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 ir 25 punktais:

1. T v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų 2018 m. grafiką (pridedama).

2. N  u s t a t a u, kad visų Alytaus miesto seniūnaitijų seniūnaičiai renkami organizuojant gyventojų apklausą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. balandžio 16 d.

įsakymu Nr.  DV-475

 

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ

RINKIMŲ 2018 M. GRAFIKAS

 

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Terminas arba data

 

1.

Rinkimų grafiko ir kitos aktualios informacijos paskelbimas

Iki 2018 m. balandžio  20 d.

 

2.

Kandidatų į seniūnaičius registravimas

 

Iki 2018 m. gegužės 2 d.

3.

Kandidatų į seniūnaičius sąrašų paskelbimas

2018 m. gegužės 4 d.

4.

Rinkėjų registracijos ir apklausos  lapų, patalpų apklausai parengimas

2018 m. gegužės 7 d.

5.

Seniūnaičių rinkimai (gyventojų apklausa)

 

Gegužės 8, 9, 10, 14 ir 15 d.

5.1.

Alyčio ir Domantonių seniūnaitijos

Gegužės 8 d. nuo 17.00 iki 20.00 val. Piliakalnio progimnazijoje

(Jiezno g. 1, Alytuje)

5.2.

Volungės, Likiškių, Vidzgirio seniūnaitijos

Gegužės 9 d. nuo 17.00 iki 20.00 val.

VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centre

(Jaunimo g. 3, Alytuje)

5.3.

Putinų, Panemunės seniūnaitijos

Gegužės 10 d. nuo 17.00 iki 20.00 val.

Šaltinių pagrindinėje mokykloje

(Lauko g. 23, Alytuje)

5.4.

Dvaro, Senamiesčio, Ulonų, Dainavos seniūnaitijos

Gegužės 14 d. nuo 17.00 iki 20.00 val.

Alytaus m. savivaldybės priimamajame

(Rotušės a. 4, Alytuje)

5.5.

Visos miesto seniūnaitijos, nurodytos 5.1–5.4 punktuose

Gegužės 15 d. nuo 17.00 iki 20.00 val.

Alytaus m. savivaldybės priimamajame

(Rotušės a. 4, Alytuje)

6.

Skundų ir pretenzijų pateikimas

 

Iki 2018 m. gegužės 17 d.

7.

Pakartotiniai seniūnaičių rinkimai (tose seniūnaitijose, kurių seniūnaičiai nebus išrinkti I ture)

Pagal atskirą grafiką

8.

Rinkimų rezultatų tvirtinimas ir seniūnaičių sąrašo paskelbimas

Direktoriaus įsakymu

9.

Seniūnaičių pažymėjimų įteikimas

 

Per 10 d. d. nuo rezultatų patvirtinimo

2018 m. gegužės 9 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-588 redakcija

________________________

 

 

Į pradžią