Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-466 2018-04-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. DV-1486 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. DV-1486 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 12 d. Nr.  DV-466

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į projekto rengėjos N. Geštautaitės 2018-02-27 raštu pateiktą siūlomų servitutų schemą,

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. DV-1486 „Dėl žemės sklypo Pramonės g. 1, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“:

1. papildau 1.6.5.3 papunkčiu:

„1.6.5.3. (kodas 92) kiti servitutai (S1) – teisė aptarnauti, naudoti ir eksploatuoti geležinkelį (tarnaujantis daiktas)“;

2. papildau 1.6.5.4 papunkčiu:

 „1.6.5.4. (kodas 91) kiti servitutai (S2) – sklype Nr. 4 teisė aptarnauti, naudoti ir eksploatuoti geležinkelį (viešpataujantis daiktas)“;

                      3. papildau 1.7.5.3 papunkčiu:

 „1.7.5.3. (kodas 92) kiti servitutai (S3) – teisė aptarnauti, naudoti ir eksploatuoti geležinkelį (tarnaujantis daiktas)“;

4. papildau 1.7.5.4 papunkčiu:

 „1.7.5.4. (kodas 91) kiti servitutai (S4) – sklype Nr. 3 teisė aptarnauti, naudoti ir eksploatuoti geležinkelį (viešpataujantis daiktas)“;

5. papildau 1.7.5.5 papunkčiu:

„1.7.5.5. (kodas 91) kiti servitutai (S5) – sklype Nr. 1 teisė aptarnauti, naudoti ir eksploatuoti geležinkelį (viešpataujantis daiktas)“;

                      6. papildau 1.7.5.6 papunkčiu:

 „1.7.5.6. (kodas 91) kiti servitutai (S6) – sklype Nr. 4 teisė aptarnauti, naudoti ir eksploatuoti geležinkelį (viešpataujantis daiktas)“;

7. papildau 1.8.7 papunkčiu:

„1.8.7. siūlomi nustatyti servitutai:

1.8.7.1. (kodas 92) kiti servitutai (S7) – teisė aptarnauti, naudoti ir eksploatuoti geležinkelį (tarnaujantis daiktas)“;

1.8.7.2. (kodas 91) kiti servitutai (S8) – sklype Nr. 4 teisė aptarnauti, naudoti ir eksploatuoti geležinkelį (viešpataujantis daiktas);

1.8.7.3. (kodas 91) kiti servitutai (S9) – sklype Nr. 2 teisė aptarnauti, naudoti ir eksploatuoti geležinkelį (viešpataujantis daiktas);

1.8.7.4. (kodas 91) kiti servitutai (S10) – sklype Nr. 1 teisė aptarnauti, naudoti ir eksploatuoti geležinkelį (viešpataujantis daiktas);“

8. papildau 1.9.6 papunkčiu:

 „1.9.6. siūlomas nustatyti servitutas: (kodas 92) kiti servitutai (S) – teisė aptarnauti, naudoti ir eksploatuoti geležinkelį (tarnaujantis daiktas);“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią