Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-412 2018-03-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO NR. DV-377 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO UŽUOVĖJOS G. 4, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO NR. DV-377 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO UŽUOVĖJOS G. 4, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2018 m. kovo 30 d. Nr.  DV-412

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  18 straipsnio 1 dalimi,

p r i p a ž į s t u netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. DV-377 „Dėl žemės sklypo Užuovėjos g. 4, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią