Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-42 2018-01-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

PRAŠYMŲ ORGANIZUOTI RENGINIUS NAGRINĖJIMO KOMISIJA

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018 m. sausio 26 d. Nr.  KPPt-42

Alytus

Posėdis įvyko 2018-01-22 16 val.

Posėdžio pirmininkė – Silvija Peštenienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja,

Posėdžio sekretorė – Daina Čečkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė,

Dalyvauja: Algimantas Tarasevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas, Jonas Muzikevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas, Nerijus Abromaitis, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistas, Romualdas Paulauskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyr. specialistas, Rasa Abramavičiūtė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyr. specialistė, Andrius Rupeikis , Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas.

 

                      DARBOTVARKĖ:

                      1. Dėl UAB SIBEKA prašymo.

 

                      1. SVARSTYTA. UAB SIBEKA prašymas organizuoti mugę „Lietuvos amatai per 100 metų“ 2018 m. gegužės 18–19 d. Rotušės aikštėje. Komisija diskutavo dėl mugės vietos ir pasiūlė perkelti į S. Dariaus ir S. Girėno g., kadangi planuojamoms 100 prekybinių vietų yra per mažai vietos Rotušės aikštėje. Su organizatoriais suderinta dėl mugės vietos perkėlimo į S. Dariaus ir S. Girėno g. Organizatoriai pasiūlė Rotušės aikštėje organizuoti tik amatų pristatymą ir folkloro koncertą. Kadangi Rotušės aikštėje vyks tik kultūriniai nemokami renginiai, rinkliavos mokestį skaičiuoti tik S. Dariaus ir S. Girėno g. Komisijos nariai nurodė:

·         organizatoriai privalo pateikti suderintą schemą su Alytaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu ir Alytaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba;

·         AMSA Miesto ūkio skyrius parengia administracijos direktoriaus įsakymą dėl eismo uždarymo;

·         sumokėti rinkliavos mokestį už eismo uždarymą – 74 Eur (savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. T-264 už leidimo išdavimą atitverti gatvę ar jos dalį ar apriboti eismą joje, kai reikia uždrausti eismą numatyta rinkliava pagrindinėse gatvėse – važiuojamoji dalis 57 Eur./parai, šaligatviai 17 eur./parai. Iš viso 74 Eur);

·         sumokėti rinkliavos mokestį už komercinį renginį – 30 Eur. (vadovaujantis Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ir valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimu Nr. T-130, 4.3.5 papunkčiu);

·         organizatoriai po mugės privalo sutvarkyti/išvalyti renginio teritoriją.

       

                      NUTARTA. Pritarti prašymui ir išduoti leidimą organizuoti renginį, kai bus įvykdyti komisijos reikalavimai. 

                       

 

Posėdžio pirmininkė                                                                             Silvija Peštenienė

                                                                                                             

Posėdžio sekretorė                                                                                Daina Čečkauskienė

______________

 

Į pradžią