Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-60 2018-01-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-10-30 ĮSAKYMO NR. DV-1344 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO PERLOJOS G. 26, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-10-30 ĮSAKYMO NR. DV-1344 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO PERLOJOS G. 26, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 18 d. Nr.  DV-60

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-30 įsakymą Nr. DV-1344 „Dėl žemės sklypo Perlojos g. 26, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ ir 1.5.1 papunktį išdėstau taip:

„1.5.1. plotas 0,0852 ha;“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti administracijos direktoriaus pareigas                                                           Silvija Peštenienė

______________

 

Į pradžią