Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-59 2018-01-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. DV-1469 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŪDRIJOS G. 49, ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. DV-1469 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŪDRIJOS G. 49, ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PAKEITIMO

2018 m. sausio 18 d. Nr.  DV-59

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. DV-1469 „Dėl žemės sklypo Ūdrijos g. 49, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

                     „2.3. žemės ūkio paskirties / kiti žemės ūkio paskirties sklypai;“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti administracijos direktoriaus pareigas                                                           Silvija Peštenienė

______________

 

Į pradžią