Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1580 2017-12-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. DV-1469 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŪDRIJOS G. 49, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. DV-1469 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŪDRIJOS G. 49, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 21 d. Nr.  DV-1580

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  18 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdamas į Tomo Rėklio 2017-12-13 prašymą,

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. DV-1469 „Dėl žemės sklypo Ūdrijos g. 49, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

  „2.4. projekto tikslas – pertvarkyti žemės sklypą / atidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią