Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-380 2017-11-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB "VEKTRONA" ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL UAB „VEKTRONA“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS  MOKESČIO

 

2017 m. lapkričio 30 d. Nr. T-380

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-10 nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 8 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.8 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Vektrona“ 2017 m. gegužės 9 d. investicijų sutartį Nr. SRN-49, UAB „Vektrona“ 2017 m. spalio 12 d. prašymą reg. Nr. GD-19417 (57.4.) suteikti mokesčių lengvatą, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita UAB „Vektrona“ nuo 2017 metų valstybinės žemės nuomos 872,00 eurų mokesčio už nuomojamą 2,4340 ha žemės sklypą, esantį Pramonės g. 12A, Alytuje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią