Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-366 2017-11-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-02-27 SPRENDIMO NR. T-44 "DĖL SPECIALIŲJŲ LEIDIMŲ STATYTI TRANSPORTO PRIEMONES KELIO ŽENKLO NR. 531 "REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA" GALIOJIMO ZONOJE IŠDAVIMO, ŠIO ŽENKLO ĮRENGIMO IR PAŠALINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-02-27 SPRENDIMO NR. T-44 "DĖL SPECIALIŲJŲ LEIDIMŲ STATYTI TRANSPORTO PRIEMONES KELIO ŽENKLO NR. 531 "REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA" GALIOJIMO ZONOJE IŠDAVIMO, ŠIO ŽENKLO ĮRENGIMO IR PAŠALINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 30 d. Nr. T-366

Alytus

 

 

Neteko galios 2019 03 28 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-76 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T-44 „Dėl specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 „rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

______________

 

Į pradžią