Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1466 2017-11-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS

GĖRIMAIS IŠDAVIMO

 

2017 m. lapkričio 29 d.  Nr.  DV-1466

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

i š d u o d u mažajai bendrijai „Lietungė“, įmonės kodas 303015156, Juodalaukių k. 12, Zarasų r., vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose, Alytaus kalėdinėje mugėje, kuri vyks 2017 m. gruodžio 23 d.  Alytaus sporto ir rekreacijos centre Naujojoje g. 52, Alytuje. Pardavimo būdas –išsinešti, prekybos laikas – nuo 10 iki 17 val.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

Į pradžią