Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-330 2017-10-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-02-26 SPRENDIMO NR. T-23 "DĖL ALYTAUS MIESTO TEATRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-02-26 SPRENDIMO NR. T-23 "DĖL ALYTAUS MIESTO TEATRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 26 d. Nr. T-330

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Alytaus miesto teatro teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašo, patvirtinto  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimu Nr. T-23 „Dėl Alytaus miesto Alytaus miesto teatro teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašo tvirtinimo“, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 ir 3.1 eilutes ir jas išdėstyti taip:

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Erdvė

Vieta

Kaina,

Eur

Kaina su nuolaida*, Eur

  I. Alytaus miesto teatro organizuojamų renginių bilietų kainos

 

  1. Spektakliai:

 

1.1.

Naujametiniai spektakliai

1 asmuo

 

Didžioji salė

 

Parteris, 2–12 eilės

18,00

9,00

Ložė,  2–13 eilės

Parteris, 1, 13 eilės

15,00

7,50

Balkonas

12,00

6,00

Mažoji salė

Parteris, balkonas

12,00

6,00

1.2.

Premjeros

1 asmuo

 

Didžioji salė

 

Parteris, 2–12 eilės

15,00

7,50

Ložė,  2–13 eilės

Parteris, 1, 13 eilės

12,00

6,00

Balkonas

10,00

5,00

Mažoji salė

Parteris, balkonas

10,00

5,00

Kitos teatro erdvės

Be nurodytų vietų

10,00

5,00

1.4.

Premjeriniai ir kalėdiniai  spektakliai vaikams

1 asmuo

Didžioji, mažoji salės ir kitos erdvės

4,00

 

2,00

1.5.

Kalėdiniai spektakliai vaikams su Kalėdų senelio programa 

1 asmuo

Didžioji, mažoji salės ir kitos  erdvės

5,00

 

2,50

 

1.6.

Repertuaro spektakliai ir renginiai vaikams

1 asmuo

Didžioji, mažoji salės ir kitos erdvės

3,00

 

1,50

   3. Kiti renginiai

 

3.1.

Renginiai (koncertai, teminiai vakarai)  kitose teatro erdvėse

1 asmuo

Didžioji galerija

  10,00

5,00

Teatro kavinė

  10,00

 

5,00

 

                      * Moksleiviams, jaunimui iki 18 m., nuolatinių studijų  studentams, neįgaliesiems (nuo 50 proc. nedarbingumo) ir senatvės pensininkams.

2. Nustatyti, kad:

2.1. šio sprendimo 1 punktas galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d.,

2.2. 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja šiuo sprendimu pakeisto Alytaus miesto teatro teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimu Nr. T-23 „Dėl Alytaus miesto teatro teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašo tvirtinimo“, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 ir 3.1 eilučių redakcija:

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Erdvė

Vieta

Kaina,

Eur

  I. Alytaus miesto teatro organizuojamų renginių bilietų kainos

 

  1. Spektakliai:

 

1.1.

Naujametiniai spektakliai

1 asmuo

 

Didžioji salė

 

Parteris, 2–12 eilės

18

 

Ložė,  2–13 eilės

Parteris, 1, 13 eilės

15

 

Balkonas

12

 

Mažoji salė

Parteris, balkonas

12

 

1.2.

Premjeros

1 asmuo

 

Didžioji salė

 

Parteris, 2–12 eilės

15

 

Ložė,  2–13 eilės

Parteris, 1, 13 eilės

12

 

Balkonas

10

 

Mažoji salė

Parteris, balkonas

10

 

Kitos teatro erdvės

Be nurodytų vietų

10

 

1.4.

Premjeriniai ir kalėdiniai  spektakliai vaikams

1 asmuo

Didžioji, mažoji salės ir kitos erdvės

4

 

1.5.

Kalėdiniai spektakliai vaikams su Kalėdų senelio programa 

1 asmuo

Didžioji, mažoji salės ir kitos  erdvės

5

 

1.6.

Repertuaro spektakliai ir renginiai vaikams

1 asmuo

Didžioji, mažoji salės ir kitos erdvės

3

 

   3. Kiti renginiai

 

3.1.

Renginiai (koncertai, teminiai vakarai)  kitose teatro erdvėse

1 asmuo

Didžioji galerija

  10

 

Teatro kavinė

  10

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią