Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-324 2017-10-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. T-289 "DĖL KAI KURIŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ, BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ (KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ) TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ 2017 METŲ SPALIO MĖNESĮ" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. T-289 "DĖL KAI KURIŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ, BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ (KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ) TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ 2017 METŲ SPALIO MĖNESĮ" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2017 m. spalio 26 d. Nr. T-324

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimą Nr. T-289 „Dėl kai kurių savivaldybės kontroliuojamų įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) teikiamų atlygintinų paslaugų kainų 2017 metų spalio mėnesį.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią