Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1254 2017-10-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-10-16 ĮSAKYMO NR. DV-683 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTŲ RENGIMO“ PRIEDO 1 EILUTĖS PRIPAŽINIMO NETEKUSIA GALIOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-10-16 ĮSAKYMO NR. DV-683 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTŲ RENGIMO“ PRIEDO 1 EILUTĖS PRIPAŽINIMO NETEKUSIA GALIOS

 

2017 m. spalio 10 d. Nr.  DV-1254

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a n a i k i n u  Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. DV-683 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo“ priedo – Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų sąrašo1 eilutę.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią