Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1233 2017-10-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJŲ SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJŲ SUDARYMO

 

2017 m. spalio 6 d. Nr.  DV-1233

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimo Nr. T-311 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ 16 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto 2017-09-19 posėdžio protokolą Nr. TS-17, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto 2017-09-19 posėdžio protokolą Nr. TŠ-26, Alytaus miesto savivaldybės Aplinkos ir plėtros komiteto 2017-09-18 posėdžio protokolą Nr. TP-24, Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2017-09-26 posėdžio protokolą Nr. KPPt-305-(35.5), Alytaus miesto jaunimo reikalų tarybos 2017-10-02 posėdžio protokolą Nr. KPPt-318, Alytaus miesto sporto tarybos 2017-10-04 teikimą, Alytaus kultūros ir meno tarybos 2017-10-03 raštą, Alytaus miesto švietimo tarybos 2017-09-26 nutarimą Nr. 4 „Dėl M. Kochanskienės delegavimo“, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Alytaus skyriaus 2017-10-03 pasitarimo protokolą Nr. 7:

1.      S u d a r a u:

1.1. Aplinkosaugos švietimo projektų atrankos komisiją:

                      Andrius Jučas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto  komiteto deleguotas narys;

                      Sigitas Leonavičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komiteto deleguotas narys;

                      Raimonda Dirsienė, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė;

                      Laima Mulmienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

                      Romualdas Zdanavičius, Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas.

                      1.2. Visuomenės sveikatos stiprinimo projektų atrankos komisiją:

                      Valė Gibienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto deleguota narė;

                      Kęstutis Ąžuolas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto deleguotas narys;

                      Rita Žėčienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė;

Irma Maskeliūnienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė;

2017 m. gruodžio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-1601 redakcija

2018 m. lapkričio 13 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-1365 redakcija

 

                      Vida Mačernienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja;

                      Artūras Vasiliauskas, Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos deleguotas narys;

                      Dalia Svilienė, Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos deleguota narė.

2018 m. lapkričio 13 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-1365 redakcija

 

                       1.3. Kultūros projektų atrankos komisiją:

                      Algirdas Gataveckas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto deleguotas narys;

                      Laima Vincė Kirkliauskienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto deleguota narė;

                      Vilma Liaukuvienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja;

                      Daina Čečkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;

                      Raimonda Dirsienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė.

                      Vilmantas Dunderis, Alytaus kultūros ir meno tarybos deleguotas narys;

                      2018 m. spalio 17 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-1271 redakcija

                     

Vida Grišmanauskienė, Alytaus kultūros ir meno tarybos deleguota narė.

2018 m. spalio 17 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-1271 redakcija

 

                      1.4.  Jaunimo politikos įgyvendinimo projektų atrankos komisiją:

                      Saulius Janulevičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto deleguotas narys;

                      Nerijus Jauneika, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto deleguotas narys;

                      Dalia Kavolynienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;

                      Jolanta Bružienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė;

                      Daiva Pasaravičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

                      Tomas Nikulinas, Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos deleguotas narys;

Milda Sakavičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos deleguota narė.

2018 m. sausio 16 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-55 redakcija

2018 m. gruodžio 3 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-1436 redakcija

 

                      1.5. Kūno kultūros ir sporto projektų atrankos komisiją:

                      Nijolė Makštutienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto deleguota narė;

                      Valdas Račkauskas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narys;

Daiva Jakubauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

                      Raimonda Dirsienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė;

                      Daiva Ludavičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė;

                      Mindaugas Jaruševičius, Alytaus miesto sporto tarybos deleguotas narys;

                      Artūras Vainikonis, Alytaus miesto sporto tarybos deleguotas narys.

2019 m. sausio 4 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-6 redakcija

2019 m. spalio 1 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-804 redakcija

 

                     

1.6. Švietimo kokybės gerinimo projektų atrankos komisiją:

                      Aurelijus Jaruševičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto deleguotas narys;

                      Povilas Labukas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto deleguotas narys;

                      Rimvyda Ališauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja;

                      Raimonda Dirsienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė;

                      Vilma Bautronienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė;

                      Milda Kochanskienė, Alytaus miesto švietimo tarybos deleguota narė;

                      Vilija Sušinskienė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Alytaus skyriaus deleguota narė.

 

1.7. Verslumo skatinimo projektų atrankos komisiją:

                      Skaistė Ulčickaitė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto  komiteto deleguota narė;

                      Sigitas Leonavičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komiteto deleguotas narys;

                      Raimonda Dirsienė, Finansų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė;

                      Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja;

                      Daivaras Radzevičius, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas.

2019 m. rugpjūčio 13 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-640 redakcija

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti administracijos direktoriaus pareigas                                                           Silvija Peštenienė

______________

 

 

Į pradžią