Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-312 2017-09-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2018 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO SRIČIŲ IR PRIORITETŲ PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2018 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO SRIČIŲ IR PRIORITETŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr.  T-312

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti 2018 m. Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimo sritis ir prioritetus:

Visuomenės sveikatos stiprinimo sritis:

1. Sveikos gyvensenos skatinimas.

2. Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija.

3. Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė.

Kultūros plėtros sritis:

1. Miesto kultūros paveldo objektų ir etninės kultūros aktualizavimas ir populiarinimas.

2. Įvairios novatoriškos iniciatyvos ir šiuolaikinio meno skatinimas.

3. Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo skatinimas.

Jaunimo politikos įgyvendinimo sritis:

1. Jaunimo iniciatyvos ir laisvalaikio užimtumo plėtojimas.

2. Jaunimo organizacijų, savanorystės ir veiklos kokybės gerinimas.

3. Aktyvaus pilietiškumo, dalyvaujamosios demokratijos ir pilietinio sąmoningumo didinimas.

Kūno kultūros ir sporto sritis:

1. Kūno kultūros ir sporto paslaugų sukūrimas, įtraukiant miesto bendruomenę.

2. Įvairaus lygio sporto renginių organizavimas ir dalyvavimas juose.

3. Alytaus – sporto miesto – įvaizdžio gerinimas.

Švietimo kokybės gerinimo sritis:

1. Pilietiškumo, bendruomeniškumo, tautiškumo, etninės kultūros, partnerystės, kūrybiškumo ir saviraiškos  ugdymas vasaros poilsio metu.

2. Emocinio saugumo, sveikos gyvensenos ir verslumo ugdymas.

3. Bendrosios ir profesinės kompetencijos įgijimas ir tobulinimas, gyvenimo įgūdžių, savanorystės ugdymas.

Aplinkos apsaugos sritis – Visuomenės švietimas ir mokymas aplinkosaugos klausimais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią