Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-289 2017-09-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL KAI KURIŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ, BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ (KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ) TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ 2017 METŲ SPALIO MĖNESĮ

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KAI KURIŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ, BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ (KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ) TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ 2017 METŲ SPALIO MĖNESĮ

 

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr.  T-289

Alytus

 

 

          Neteko galios 2017 10 26 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-324 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-289 "Dėl kai kurių savivaldybės kontroliuojamų įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) teikiamų atlygintinų paslaugų kainų 2017 metų spalio mėnesį" pripažinimo netekusiu galios“.

______________

 

Į pradžią