Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1133 2017-09-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-09-11 ĮSAKYMO NR. DV-1086 „DĖL ESAMŲ SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-09-11 ĮSAKYMO NR. DV-1086 „DĖL ESAMŲ SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 19 d. Nr.  DV-1133

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. DV-1086 „Dėl esamų susisiekimo komunikacijų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ 1.5.3, 1.6.3, 1.7.3 ir 1.8.3 papunkčius ir juos išdėstau taip:

„1.5.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;“

„1.6.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;“

„1.7.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;“

„1.8.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią