Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1087 2017-09-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ GLUOSNIŲ GATVĖJE ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ GLUOSNIŲ GATVĖJE ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 11 d. Nr.  DV-1087

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. rugsėjo 7 d. žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-770-(8.12.):

1. T v i r t i n u parengtą valstybinės žemės sklypų Gluosnių gatvėje Alytuje formavimo ir pertvarkymo projektą (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-25494) (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.2. planavimo iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.3. projekto rengėjas – R. Jogmino įmonė, Parko g. 11-35, Visaginas, Romualdas Jogminas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-374);

1.4. projekto tikslas – naujų valstybinės žemės sklypų formavimas;

1.5. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 0010-1) duomenys:

1.5.1. plotas 0,0874 ha;

1.5.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.5.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.5.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.5.5. nustatytas servitutas S1 (kodas 207) – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

1.6. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 0010-2) duomenys:

1.6.1. plotas 0,0874 ha;

1.6.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.6.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.6.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.7. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 0010-3) duomenys:

1.7.1. plotas 0,0804 ha;

1.7.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.7.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.7.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.8. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 0010-4) duomenys:

1.8.1. plotas 0,0365 ha;

1.8.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.8.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.8.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), VI (Elektros linijų apsaugos zonos);

1.8.5. nustatytas servitutas S2 (kodas 207) – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

1.9. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 0010-5) duomenys:

1.9.1. plotas 0,0801 ha;

1.9.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.9.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.9.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), VI (Elektros linijų apsaugos zonos);

1.9.5. nustatytas servitutas S3 (kodas 207) – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

1.10. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 0010-6) duomenys:

1.10.1. plotas 0,0801 ha;

1.10.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.10.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.10.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona);

1.11. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 0010-7) duomenys:

1.11.1. plotas 0,0801 ha;

1.11.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.11.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.11.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona);

1.12. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 0010-8) duomenys:

1.12.1. plotas 0,0991 ha;

1.12.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.12.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.12.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XLVIII (Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos);

1.12.5. nustatytas servitutas S4 (kodas 207) – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

1.13. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 0010-9) duomenys:

1.13.1. plotas 0,0998 ha;

1.13.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.13.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.13.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), XLVIII (Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos).

2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

Į pradžią