Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-964 2017-08-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS

 

2017 m. rugpjūčio 8 d.  Nr.  DV-964  

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 6 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-05 nutarimu Nr. 1450 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 9 punktu ir  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

i š d u o d u nuo 2017 m. rugpjūčio 8 d.  UAB „Onrama“, įmonės kodas 135910150, buveinės adresas Ugniakuro g. 32-1, Kaunas:

1. licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais alkoholinių gėrimų parduotuvėje „XXL Gėrimai“, esančioje Naujoji g. 8, Alytuje. Pardavimo būdas – išsinešti, prekybos laikas – nuo 08 iki 22 val., sandėlis Naujojoje g. 8, Alytuje;

2. licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais parduotuvėje „XXL Gėrimai“, esančioje Naujoji g. 8, Alytuje, sandėlis Naujojoje g. 8, Alytuje.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

Į pradžią