Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-753 2017-06-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

                                                                  DIREKTORIUS         

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS

GĖRIMAIS IŠDAVIMO

 

2017 m. birželio 15 d. Nr. DV-753

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

i š d u o d u uždarajai akcinei bendrovei „Kukras“, įmonės kodas 135631649, Alšėnų g. 4, Kaunas, vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse, Alytaus miesto dienų šventėje,  kuri vyks 2017 m. birželio 16–18 d. S. Dariaus ir S. Girėno g., Alytuje. Pardavimo būdas – vartoti vietoje. Prekybos laikas – birželio 16 ir 17 d. nuo 10 iki 23 val., birželio 18 d. nuo 10 iki 18 val.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

Į pradžią