Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-698 2017-06-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS

 

2017 m. birželio 6 d. Nr.  DV-698

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 6 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-05 nutarimu Nr. 1450 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 9 punktu ir  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

i š d u o d u nuo 2017 m. birželio 6 d.  UAB „Bijuma“, įmonės kodas 170798634, buveinės adresas F. Vaitkaus g. 82, Prienai:

1. licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parduotuvės „Gulbynė“ alkoholinių gėrimų skyriuje, esančiame Kalniškės g. 3, Alytuje. Pardavimo būdas – išsinešti, prekybos laikas – nuo 8 iki 22 val., sandėlis Kalniškės g. 3, Alytuje;

2. licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais parduotuvėje „Gulbynė“, esančioje Kalniškės g. 3, Alytuje, sandėlis Kalniškės g. 3, Alytuje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią