Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-214 2017-05-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-237 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-237 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 25 d. Nr. T-214

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“  2017-03-09 raštą Nr. 2017/3 „Dėl Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ nario delegavimo į Nevyriausybinių organizacijų tarybą“, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-237Dėl Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ 1 punktu sudarytos Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtį – vietoje Kerniaus Visocko, jaunimo NVO atstovo, Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nario,  įrašyti Justiną Puvačiauskaitę, Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ narę.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                      Tautvydas Tamulevičius

______________

 

 

Į pradžią