Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-647 2017-05-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO

 

2017 m. gegužės 22 d. Nr.  DV-647

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

i š d u o d u:

1. Vienkartines licencijas verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse, Alytaus miesto dienų šventėje,  kuri vyks 2017 m. birželio 16–18 d. S. Dariaus ir S. Girėno g., Alytuje. Pardavimo būdas – gerti ten pat ir išsinešti. Prekybos laikas – birželio 16 ir 17 d. nuo 10 iki 23 val., birželio 18 d. nuo 10 iki 18 val.:

1.1. UAB „Armeniukas“, įmonės kodas 258171470, Klausučių k., Jurbarko r.;

1.2. UAB „Armeniukas“, įmonės kodas 258171470, Klausučių k., Jurbarko r.;

1.3. UAB „Autosera“, įmonės kodas 169265518, Dvareliškių g. 12, Pasvalys;

1.4. UAB „Ustukių alus“, įmonės kodas 269268390, Ustukių k., Pasvalio r.

2. Vienkartines licencijas verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse, Alytaus miesto dienų šventėje,  kuri vyks 2017 m. birželio 16–18 d. S. Dariaus ir S. Girėno g., Alytuje. Pardavimo būdas – išsinešti. Prekybos laikas – birželio 16 ir 17 d. nuo 10 iki 22 val., birželio 18 d. nuo 10 iki 18 val.:

2.1. UAB „Joalda“, įmonės kodas 169200036, Vytauto g. 56, Joniškėlis, Pasvalio r.;

2.2. UAB „Joalda“, įmonės kodas 169200036, Vytauto g. 56, Joniškėlis, Pasvalio r;

2.3. UAB „Joalda“, įmonės kodas 169200036, Vytauto g. 56, Joniškėlis, Pasvalio r.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis administracijos direktoriaus funkcijas                                                    Kęstutis Žuromskas

______________

 

 

 

Į pradžią