Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-159 2017-04-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-237 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-237 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-159

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-30 įsakymą Nr. DV-418 „Dėl delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-237Dėl Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ 1 punktu sudarytos Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtį – vietoje Rimos Mockevičienės, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausios specialistės, įrašyti Robertą Samuolytę-Kisielienę, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoją.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią