Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-91 2017-03-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. T-91

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Civilinio kodekso 6.128 straipsnio 3 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-333 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Alytaus miesto savivaldybėje taisyklių tvirtinimo“ patvirtintų Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Alytaus miesto savivaldybėje taisyklių 39.2 papunkčiu, 40, 41, 42 punktais ir atsižvelgdama į Strateginio planavimo ir finansų skyriaus 2017-02-20 išvadą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pripažinti beviltiškomis likviduotų dėl bankroto ir iš Juridinių asmenų registro išregistruotų įmonių 3 060,40 Eur skolas už valstybinės žemės nuomą pagal priedą.

2. Leisti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriui nurašyti iš apskaitos dokumentų šių įmonių 3 060,40 Eur skolas už valstybinės žemės nuomą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2016 m. kovo 30 d.

sprendimo Nr.  T-91

priedas

                     

LIKVIDUOTŲ IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ, TURINČIŲ SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ, SĄRAŠAS

 

Eilės Nr.

Įmonės kodas

Įmonės pavadinimas

Valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokos suma Eur

Valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokos delspinigių suma Eur

Bendra skolos už valstybinės žemės nuomą suma Eur

Teisinis statusas pagal Juridinių asmenų registrą

Teisinio statuso Juridinių asmenų registre įregistravimo data

1.

150137159

V. Š. indviduali įmonė

1,48

0,09

1,57

Išregistruotas

2014-04-08

2.

153686316

A. P. indviduali įmonė

9,72

0,58

10,30

Išregistruotas

2014-10-28

3.

149642876

Dabrišių mažmeninės prekybos įmonė

15,33

0,92

16,25

Išregistruotas

2006-09-11

4.

150139733

UAB „Alsabtra“

25,41

1,55

26,96

Išregistruotas

2016-12-12

5.

150123362

UAB „Miliausko paslaugos“

29,91

 

29,91

Išregistruotas

2016-09-27

6.

149651697

UAB „Putinų knygynas“

33,04

2,35

35,39

Išregistruotas

2016-04-01

7.

300113271

UAB „Heliantos medis“

50,15

3,02

53,17

Išregistruotas

2016-01-14

8.

149916779

UAB „Bonvaldos servisas“

33,26

77,32

110,58

Išregistruotas

2016-01-27

9.

145738012

UAB „Rengmės“ mažmena

929,68

61,26

990,94

Išregistruotas

2015-10-22

10.

300500250

UAB „Tumita“

1 677,10

108,23

1 785,33

Išregistruotas

2015-05-21

Iš viso

2 805,08

255,32

3 060,40

 

                                          

 

 

Į pradžią