Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-95 2017-03-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRAŠYMO PERDUOTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE ŽEMĖS SKLYPUS, ESANČIUS ALYTAUS PRAMONINIO PARKO TERITORIJOJE

 

Nauja redakcija.

2018 m. birželio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-192 redakcija

 

 

 

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRAŠYMO PERDUOTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE ŽEMĖS SKLYPUS, ESANČIUS PRAMONINIO PARKO TERITORIJOJE

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio
38 punktu, 7 straipsnio 10 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo
7 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Valstybinės žemės perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 ,,Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“, 6.2 papunkčiu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 10 d. nutarimą Nr. 1229 „Dėl Alytaus pramoninio parko teritorijos minimalių ribų nustatymo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.        Prašyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos perduoti Alytaus miesto savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise žemės sklypus, esančius Alytaus pramoninio parko teritorijoje, ūkinei komercinei veiklai:

1.1.       1,3800 ha ploto kitos paskirties žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-3771-8917 (kadastro Nr. 1101/0001:1066), Naujojoje g. 136C, Alytuje (naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos);

1.2.       2,2266 ha ploto kitos paskirties žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-3771-8728  (kadastro Nr. 1101/0001:1210), Naujoje g. 136D, Alytuje (naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos);

1.3.       1,1272 ha ploto kitos paskirties žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-3771-7622  (kadastro Nr. 1101/0001:132), Verslo g. 10, Alytuje (naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos);

1.4.       0,4905 ha ploto kitos paskirties žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-3771-7541 (kadastro Nr. 1101/0001:1208), Verslo g. 5, Alytuje (naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos);

1.5.       0,8522 ha ploto kitos paskirties žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-2644-4631 (kadastro Nr. 1101/0001:17),  Verslo g. 3, Alytuje (naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos);

1.6.       0,7267 ha ploto kitos paskirties žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-2644-4742 (kadastro Nr. 1101/0001:19) Verslo g. 1, Alytuje (naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos);

1.7.       0,9605 ha ploto kitos paskirties žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-1844-6610 (kadastro Nr. 1101/0001:1169), Sidabrio g. 11, Alytuje (naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos);

1.8.       0,5591 ha ploto kitos paskirties žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-1844-5368 (kadastro Nr. 1101/0001:1168), Sidabrio g. 8, Alytuje (naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos);

1.9.       0,6829 ha ploto kitos paskirties žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-1844-5224 (kadastro Nr. 1101/0001:1167), Fortų g.16, Alytuje (naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos).

2.    Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos  prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyrių dėl 1 punkte nurodytų sklypų perdavimo bei atlikti visus kitus su tuo susijusius reikiamus veiksmus. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

Į pradžią