Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-83 2017-03-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. T-83

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 5 punktu, Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir 12 straipsniu, viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro įstatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimu Nr. T-10, 36.5 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pritarti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro vadovo ir įstaigos 2016 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Patvirtinti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-83 - DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO - 1 PRIEDAS
T-83 - DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO - 2 PRIEDAS
Į pradžią