Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-76 2017-03-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 29-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 29-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. T-76

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės mero 2017 m. kovo 22 d. potvarkį Nr. M-17 „Dėl miesto savivaldybės tarybos 29-ojo posėdžio sušaukimo ir darbotvarkės“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Papildyti Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 29-ojo posėdžio darbotvarkę šiais klausimais:

1. Dėl nekilnojamojo turto Pramonės g. 1 atskyrimo projekto (Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja,  vykdanti vedėjo funkcijas; 10 min.).

2. Dėl sutikimo įkeisti valstybinės žemės sklypo nuomos teisę (Ieva Stalevičiūtė; Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė; 10 min.).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

Į pradžią