Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-342 2017-03-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS PATIKSLINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS PATIKSLINIMO

 

2017 m. kovo 17 d. Nr.  DV-342

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 18 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 6 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-05 nutarimu Nr. 1450 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 9 punktu ir  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

p a t i k s l i n u nuo 2017 m. kovo 17 d. uždarajai akcinei bendrovei „Alytaus prekyba“ (kodas 149642538, Vilniaus g. 10, Alytus):

1. 2012 m. gruodžio 19 d. išduotą licenciją Nr. 592 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir vietoje esamų licencijos rekvizitų į r a š a u  naujus licencijos rekvizitus:

Rekvizitai

Keičiami licencijos rekvizitai

Nauji licencijos rekvizitai

Prekybos vietos adresas

Kepyklos g. 6, Alytus

Jotvingių g. 10A, Alytus

Sandėlio adresas

Kepyklos g. 6, Jazminų g. 1, Vilniaus g. 11, Jotvingių g. 6, Statybininkų g. 5/Topolių g. 2, Alytus

Kepyklos g. 6, Jazminų g. 1, Vilniaus g. 11, Jotvingių g. 6, Statybininkų g. 5/Topolių g. 2, Jotvingių g. 10A, Alytus

2. 2012 m. gruodžio 19 d. išduotą licenciją Nr. 530 verstis mažmenine tabako gaminių prekyba ir vietoje esamų licencijos rekvizitų į r a š a u  naujus licencijos rekvizitus:

Rekvizitai

Keičiami licencijos rekvizitai

Nauji licencijos rekvizitai

Prekybos tabako gaminiais adresas

Kepyklos g. 6, Alytus

Jotvingių g. 10A, Alytus

Sandėlis, kur laikomi (paskirstomi) tabako gaminiai

Kepyklos g. 6, Alytus

Kepyklos g. 6, Jotvingių g. 10A, Alytus

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią