Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-336 2017-03-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PATIKSLINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PATIKSLINIMO

 

2017 m. kovo 15 d. Nr.  DV-336

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 6 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

p a t i k s l i n u nuo 2017 m. kovo 16 d. uždarajai akcinei bendrovei „Alvintra“ (kodas 150142487, Naujoji g. 52, Alytus) 2008 m. vasario 5 d. išduotą licenciją Nr. 501 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir vietoje esamų licencijos rekvizitų į r a š a u  naujus licencijos rekvizitus:

Rekvizitai

Keičiami licencijos rekvizitai

Nauji licencijos rekvizitai

Prekybos vieta

Kavinė – baras

Kavinė

Prekybos vietos adresas

A. Jonyno g. 12B, Alytus

Birutės g. 5, Alytus

Sandėlio adresas

A. Jonyno g. 12B, Alytus

Birutės g. 5, Alytus, Naujoji g. 52, Alytus

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią