Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-68 2017-02-23
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-24 SPRENDIMO NR. T-335 "DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "GIRINUKAS" DIREKTORIAUS SKYRIMO IR TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO" 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-24 SPRENDIMO NR. T-335 "DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "GIRINUKAS" DIREKTORIAUS SKYRIMO IR TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO" 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2017 m. vasario 23 d. Nr. T-68

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-335 „Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ direktoriaus skyrimo ir tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo“ 2 punktą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią