Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-50 2017-02-23
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 "DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 "DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO

 

2017 m. vasario 23 d. Nr. T-50

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ 1 priedą – papildyti 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 numeriais ir juos išdėstyti taip:

 

Eilės Nr.

Adresas

Faktiškas kambarių skaičius (vnt.)

Socialinio būsto naudingasis plotas, kv. m, P

Socialinio būsto nuomos mokesčio dydis Nsb, Eur / mėn.

202.

Kalniškės g. 13-7

1

35,48

13,35

203.

Pulko g. 43-11

1

33,84

16,38

204.

Šaltinių g. 14-13

3

64,37

20,59

205.

Statybininkų g. 17-15

2

46,53

15,76

206.

Topolių g. 7-35

3

69,73

26,45

207.

Žiburio g. 20-27

2

42,30

14,30

208.

Žuvinto g. 3-46

3

66,34

22,64

 

                     Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią