Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-127 2017-01-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS

 

2017 m. sausio 30 d. Nr.  DV-127

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 6 punktu ir  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“:

i š d u o d u MB „Miesto maistas“, įmonės kodas 304429288, buveinės adresas Draustinio kel., Einoronių k., Alytaus r., licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kavinėje, esančioje Rotušės a. 16-19, Alytuje. Pardavimo būdas – vartoti vietoje ir išsinešti, prekybos laikas – nuo 00 iki 24 val., sandėlis Rotušės a. 16-19, Alytuje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią