Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-54 2017-01-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTAMS FINANSUOTI 2017 METAIS, PASKIRSTYMO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTAMS FINANSUOTI 2017 METAIS, PASKIRSTYMO TVIRTINIMO

 

2017 m. sausio 13 d. Nr.  DV-54

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-09-04 įsakymu Nr. A1-506 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016-10-28-10 raštą Nr. (3.2)-SD-1760 „Dėl planuojamų maksimalių valstybės biudžeto lėšų 2017 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams vykdyti“, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-21 įsakymu Nr. DV-1103 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo“ sudarytos Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos 2016-11-29 posėdžio protokolą Nr. KPPt-338-(31.10),

t v i r t i n u valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti 2017 metais, paskirstymą:

 

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Suma pagal Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo komisijos rekomendacijas (Eur)

Valstybės lėšos

Savivaldybės lėšos

1.

Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubas „Viltis“ (klubo prezidentas Algirdas Tatulis)

2 870,00

750,00

2.

Alytaus apskrities neįgaliųjų sveikatingumo ir sporto klubas „Alytupis“ (klubo prezidentas Rolandas Baranauskas)

2 873,00

750,00

Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams administruoti

287,00

-

Iš viso

6 030,00

1 500,00

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

Į pradžią