Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-359 2016-12-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
"DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-237 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO"

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

„DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-237 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

 

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T-359

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą:

Nijolė Makštutienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė;

Danutė Remeikienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė;

Jurgis Krasnickas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Valius Micevičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Gita Mickevičiūtė, socialinių nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) atstovė, VšĮ „Gerumo skraistė“;

Kęstutis Bernatavičius, sporto NVO atstovas, šokių studija „Alemana“;

Vytautas Stanionis, kultūros NVO atstovas, sambūris „Erdvės“ ;

Loreta Trainavičienė, bendruomeninių NVO atstovė, Senamiesčio bendruomenė;

Lukas Stravinskas, švietimo NVO atstovas, Alytaus miesto švietimo taryba;

Kernius Visockas, jaunimo NVO atstovas, Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryba;

Rimas Švedkaukas, verslo NVO atstovas, VšĮ „Kepyklos gatvės prekybos ir paslaugų miestelis“;

Nerijus Abromaitis, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas;

Rima Mockevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji  specialistė;

Violeta Kazlauskaitė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

Į pradžią