Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1244 2016-12-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO

 

2016 m. gruodžio 16 d. Nr.  DV-1244

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

i š d u o d u  mažajai bendrijai „Šušvės midus“, įmonės kodas 303160251, Plinkaigalio k., Kėdainių r., vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamuose stacionariuose pastatuose, Alytaus kalėdinėje mugėje, kuri vyks 2016 m. gruodžio 17 d. Alytaus sporto ir rekreacijos centre Naujojoje g. 52. Pardavimo būdas – išsinešti, prekybos laikas 2016 m. gruodžio 17 d.  nuo 10:30 iki 18 val.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią