Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1223 2016-12-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJŲ SKYRIMO STUDENTAMS IR MOKINIAMS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJŲ SKYRIMO STUDENTAMS IR MOKINIAMS

 

2016 m. gruodžio 12 d. Nr.  DV-1223

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-342 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės premijuojamų studentų ir mokinių atrankos konkurso taisyklių 17 ir 18 punktais, atsižvelgdamas į Premijuojamų studentų ir mokinių atrankos konkurso komisijos 2016-12-08 protokolą Nr. KPPt-355-(13.32):

1. S k i r i u Alytaus miesto savivaldybės premijas šiems Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentams ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams:

                      1.1. 800 Eur premiją:

                      1.1.1. Arnui Kavolynui, Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Technologijos mokslų srities Energijos inžinerijos studijų krypties Tvariosios energetikos studijų programos antrosios pakopos II kurso studentui;

                      1.1.2. Lukui Šteiniui, Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos studijų programos III kurso studentui.

1.2. 600 Eur premijas:

1.2.1. Rimgailei Pankaitei, Alytaus profesinio rengimo centro Statybos technologijų ir verslo skyriaus Kirpėjo mokymo programos III kurso studentei;

1.2.2. Brigitai Polozovaitei, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Medicinos studijų programos V kurso studentei.

1.3. 400 Eur premijas:

1.3.1. Lukui Kavaliauskui, Alytaus profesinio rengimo centro Pramonės ir prekybos skyriaus Kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus mokymo programos III kurso studentui;

1.3.2. Juditai Ludanavičiūtei, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Ekonomikos studijų programos IV kurso studentei;

1.3.3. Rasitai Remeikaitei, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto Medicinos studijų programos I kurso studentei.

1.4. 200 Eur premijas:

                      1.4.1. Ingridai Aleksevičiūtei, Alytaus kolegijos Informacijos ir ryšių technologijų fakulteto Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos III kurso studentei;

1.4.2. Medai Mitkutei, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Kūrybos komunikacijos studijų programos II kurso studentei;

1.4.3. Kristinai Reklaitytei, Alytaus kolegijos Informacijos ir ryšių technologijų fakulteto Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos I kurso studentei;

                      1.5. 100 Eur premijas:

                      1.5.1. Erikai Macevičiūtei, Alytaus kolegijos Informacijos ir ryšių technologijų fakulteto Multimedijos, dizaino ir leidybos technologijų studijų programos III kurso studentei;

                      1.5.2. Odetai Makarevičiūtei, Alytaus kolegijos  Vadybos ir inžinerijos fakulteto Verslo vadybos studijų programos III kurso studentei;

                      1.5.3. Gretai Morozaitei, Alytaus kolegijos  Vadybos ir inžinerijos fakulteto Verslo vadybos studijų programos III kurso studentei;

                      1.5.4. Brigitai Miliūnaitei, Alytaus kolegijos Informacijos ir ryšių technologijų fakulteto Multimedijos, dizaino ir leidybos technologijų studijų programos III kurso studentei.

2. N u r o d a u Buhalterinės apskaitos skyriui premijas iš Jaunimo politikos įgyvendinimo programos priemonei Premijuoti studentus ir mokininius skirtų lėšų pervesti į Alytaus miesto savivaldybės premijuojamų studentų ir mokinių nurodytas sąskaitas.

S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią