Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1156 2016-12-02
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGSĖJO 15 D. ĮSAKYMO NR. DV-842 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO UGNIAGESIŲ GATVĖJE, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGSĖJO 15 D. ĮSAKYMO NR. DV-842 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO UGNIAGESIŲ GATVĖJE, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2016 m. gruodžio 2 d. Nr.  DV-1156

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  18 straipsnio 1 dalimi,

p a p i l d a u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 15 d. įsakymą Nr. DV-842 „Dėl žemės sklypo Ugniagesių gatvėje, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ 1.5.5 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

„1.5.5. nustatomas kelio servitutas (kodas 222) – teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią