Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1140 2016-12-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS PATIKSLINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS PATIKSLINIMO

 

2016 m. gruodžio 1 d. Nr.  DV-1140

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 18 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 6 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-05 nutarimu Nr. 1450 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 9 punktu ir  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

p a t i k s l i n u nuo 2016 m. gruodžio 1 d. uždarajai akcinei bendrovei „Dzūkų ainiai“ (kodas 150132183, Rotušės a. 16):

1. 2002 m. rugsėjo 1 d. išduotą licenciją Nr. 376 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir vietoje esamų licencijos rekvizitų į r a š a u  naujus licencijos rekvizitus:

Rekvizitai

Keičiami licencijos rekvizitai

Nauji licencijos rekvizitai

Licencijos turėtojo adresas

Vingio g. 11-38

Rotušės a. 16, Alytus

Prekybos vieta

Baras-restoranas Dzūkų smuklė

Dzūkų alaus restoranas

Prekybos vietos adresas

Tvirtovės g. 3, LT-4580 Alytus

Vilniaus g. 35, LT-62112 Alytus

Sandėlio adresas

Tvirtovės g. 3, LT-4580 Alytus

Vilniaus g. 35, LT-62112 Alytus

Pardavimo laikas (val.)

8–24

0–24

2. 2002 m. rugsėjo 1 d. išduotą licenciją Nr. 326 verstis mažmenine tabako gaminių prekyba ir vietoje esamų licencijos rekvizitų į r a š a u  naujus licencijos rekvizitus:

Rekvizitai

Keičiami licencijos rekvizitai

Nauji licencijos rekvizitai

Licencijos turėtojo adresas

Vingio g. 11-38

Rotušės a. 16, Alytus

Prekybos tabako gaminiais vieta

Baras-restoranas Dzūkų smuklė Tvirtovės g. 3, LT-4580 Alytus

Dzūkų alaus restoranas Vilniaus g. 35, LT-62112 Alytus

Sandėlis, kur laikomi (paskirstomi) tabako gaminiai

Tvirtovės g. 3, LT-4580 Alytus

Vilniaus g. 35, LT-62112 Alytus

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

Į pradžią