Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1138 2016-12-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE  PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS

 

2016 m. gruodžio 1 d. Nr.  DV-1138

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 6 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-05 nutarimu Nr. 1450 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 9 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

i š d u o d u nuo 2016 m. gruodžio 1 d.  mažajai bendrijai „Jucika“, įmonės kodas 304420990, buveinės adresas Pliažo g. 8A-1, Alytus:

1. licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kavinėje „Prieplauka“, esančioje Tilto g. 2, Alytuje. Pardavimo būdas – vartoti vietoje ir (ar) išsinešti, prekybos laikas – nuo 00 iki 24 val., sandėliai Tilto g. 2, Alytuje;

2. licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kavinėje „Prieplauka“, esančioje Tilto g. 2, Alytuje, sandėliai Tilto g. 2, Alytuje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią