Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1100 2016-11-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. BIRŽELIO 10 D. ĮSAKYMO NR. DV-542 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ ŪDRIJOS G. 33A, ŪDRIJOS G. 35 IR PUNSKO G. 2A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. BIRŽELIO 10 D. ĮSAKYMO NR. DV-542 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ ŪDRIJOS G. 33A, ŪDRIJOS G. 35 IR PUNSKO G. 2A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 18 d. Nr.  DV-1100

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  18 straipsnio 1 dalimi,

                        p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. DV-542 „Dėl žemės sklypų Ūdrijos g. 33A, Ūdrijos g. 35 ir Punsko g. 2A, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

 „2.4. projekto tikslas / uždaviniai – pertvarkyti žemės sklypus / sujungti kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną,  padalinti į du ar daugiau žemės sklypų“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis administracijos direktoriaus funkcijas                                                   Kęstutis Žuromskas

______________

 

 

 

Į pradžią